MAINFLOOR

System szynowy

W systemie szynowym Mainpex, mocowanie rur FBH następuje za pomocą samoprzylepnej szyny mocującej Mainpex, która nadaje się do wymiaru rury 16 x 2 i 17 x 2. Układanie szyn ma tę zaletę, że obiegi grzewcze mogą zostać w późniejszym czasie dowolnie zmienione bez naruszenia podizolacji. Oferuje on dobre odprzężenie dźwięku, ponieważ izolacyjność odgłosów kroków nie zostaje przebita.