NASZA GŁÓWNA MYŚL PRZEWODNIA

Service for You

Naszym kluczowym produktem jest zadowolenie klienta. Chodzi przy tym o cel, aby z maksymalna możliwą motywacją, przy użyciu najnowocześniejszej technologii uzyskać najlepszą możliwą wydajność. Zalicza się do tego zarówno szybka i efektywna realizacja każdego pojedynczego zlecenia, jak i wsparcie podczas implementacji i obróbki oraz bezpośrednie i nieskomplikowane zaopatrywanie klientów od strony instalacji grzewczej i sanitarnej, bezpośrednio na budowie.

Od pomysłu do wysyłki

Korzyść dla klienta jest zawsze w centrum zainteresowania naszych starań, wychodząc od zdefiniowania problemu i opisu sytuacji opracowujemy praktyczne pomysły i koncepcje dla pragmatycznych i efektywnych rozwiązań.

1
Silny zespół

Wartość naszych przedsiębiorstw wyznaczają nasi pracownicy, rozpoczynając od pracowników przyuczanych do zawodu aż do kierownictwa firmy. Stawiamy sobie jasny cel, aby z tym silnym zespołem przetrwać w konkurencji z wieloma innymi przedsiębiorstwami. Podstawę tego stanowi uczciwe obchodzenie się ze sobą wzajemnie w relacjach międzyludzkich oraz zapłata uzależniona od wyników pracy. Wspieramy środowisko, w którym praca sprawia przyjemność pracownikom i w którym mogą oni wymieniać się informacjami, aby jasno zrozumieć sens i cel pracy. Skuteczna współpraca możliwa jest tylko z zespołem, który jest wierny zasadzie „Jeden za wszystkich, wszyscy za jednego“.

2
Serwis dla naszych klientów i partnerów

Chcemy spełniać życzenia naszych klientów zorientowane na rynek. Przy tym ważne jest odkrycie potencjału optymalizacyjnego u naszych klientów i zaoferowanie im możliwie całościowego rozwiązania. Nasz slogan „Service for you“ ma nie tylko obowiązywać jako motto, lecz także być wciąż aktualny.

3
Jakość jako podstawa

Jakość jest absolutną koniecznością. Naszym celem jest zawsze 100% jakości. Gdy zostanie stwierdzony błąd, trzeba natychmiast reagować, rozwiązać problem i wykluczyć go na przyszłość. Jakość nie jest „kontrolowana”, lecz produkowana. Dzięki współpracy poszczególnych działów, poziom błędów zostaje wyeliminowany.

4
Wydajność generuje sukces

W konkurencji międzynarodowej niezbędną koniecznością jest oferowanie naszym klientom produktu w bardzo dobrym stosunku ceny do wydajności. Przy tym musimy zachować poziom wydajności, który umożliwia nam nadal utrzymywanie naszej pozycji w konkurencji międzynarodowej – w szczególności w konkurencji z krajami o niskich zarobkach i w 100% zadowala naszych klientów.

5
Gwarancja przyszłych zysków

Celem zapewnienia trwania przedsiębiorstw jest niezbędnie konieczne działanie ukierunkowane na zysk. Zyski powinny być inwestowane w przedsiębiorstwo, aby zagwarantować dającą się rozbudować podstawę na przyszłość.

6
Postępowe innowacje z know-how

W naszym przedsiębiorstwie chcemy zajmować się kształceniem i dokształcaniem i kształcić naszych własnych specjalistów. Dajemy szansę młodzieży do współtworzenia własnej przyszłości i oferujemy naszym pracownikom dodatkowo obszerne środki do dalszego kształcenia, aby móc sprostać wszystkim aktualnym i przyszłym wymaganiom rynku. Równocześnie stwarzamy w ten sposób podstawę dla dalszych innowacji.

7
Przedsiębiorstwo rodzinne średniej wielkości z niewielkimi odległościami do wszystkich ważniejszych punktów

Rodzinna atmosfera przedsiębiorstwa polega na tym, że wszyscy pracownicy czują się w przedsiębiorstwie jako samodzielnie myślący i działający przedsiębiorcy. Stanowi to istotną część składową polityki przedsiębiorstwa. Szybkie decyzje i „otwarte uszy“ w stosunku do pracowników kształtują działanie kierownictwa firmy i wspierają skuteczne współżycie międzyludzkie wewnątrz przedsiębiorstwa.

8
Aktywność i skuteczność poza granicami

Rynkiem w zakresie sprzedaży dla nas są nie tylko Niemcy, lecz chcemy działać na rynku międzynarodowym. Z naszymi usługami i produktami chcemy być przede wszystkim konkurencyjni na terenie Unii Europejskiej i być aktywni z korzyścią dla naszych klientów. Drugim naszym priorytetem jest Bliski Wschód i Azja Środkowa. Daleki Wschód, Afryka Północna oraz Ameryka Północna, Środkowa i Południowa mają wśród priorytetów trzecie miejsce. Wyjątki zorientowane na szanse potwierdzają regułę.

9
Czyste środowisko

Nie chcemy spełniać tylko nałożonych urzędowo zobowiązań i wymogów, lecz również zoptymalizować wszystkie zakładowe procesy w celu ochrony zasobów naszego środowiska.